مراحل ثبت پیشنهاد توسط خدامت دهنده در باربر:

 

  • ابتدا وارد سایت باربر به نشانی (www.barbar-yab.ir) شده و دکمه ورود بخ پنل را بزنید

 

  • دکمه خدمات دهنده را انتخاب زده ,شماره موبایل خود را وارد کرده و دکمه دریافت کد تایید خود را بزنید

  • کد تایید ارسال شده را به شماره موبایل خود را وارد کنید

  • بعد از ثبت نام ,همکاران در بخش پشتیبانی با شما تماس گرفته و نسبت به تکمیل و فعال کردن اکانت شما اقدام میکنند.

  • با مراجعه به بخش مناقصات جاری میتوانید به مناقصات موجود پیشنهاده داده ,و منتظر تایید از طرف صاحب بار باشید.

 

 

پاسخی بگذارید